Missie

Visie?
De visie van WEB.foundation bestaat uit een wereld waarin seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) gewaarborgd zijn voor iedereen, en in het bijzonder voor jonge mensen. WEB.foundation wil hierin speciale aandacht voor het stoppen van verdere verspreiding van HIV en wil dat mensen die met HIV leven gezond, gelijkwaardig en volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving waar ze onderdeel van zijn. Mensen dienen vrije toegang te hebben tot eerlijke informatie over SRGR, zodat het bewustzijn van mensen over deze thematiek vergroot wordt en ze zelf maatregelen kunnen treffen om o.a. seksueel overdraagbare aandoeningen, onbedoelde zwangerschappen en ongewenst seksueel contact te voorkomen.

Missie
Middels het produceren van educatieve middelen zoals spellen, animaties en trainingen, levert WEB.foundation een substantie?le bijdrage aan het voorzien in begrijpbaar en toegankelijk voorlichtingsmateriaal over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR). Deze materialen hebben soms focus op specifieke onderwerpen (zoals HIV/AIDS), maar kunnen zich ook breder orie?nteren (zoals seksuele voorlichting). De inzet van onze middelen moet bijdragen aan bewustwording van risico?s en problematiek op het gebied van SRGR. Met haar producten laat WEB.foundation mensen reflecteren op hun eigen situatie en faciliteert zij gesprekken over seksualiteit en seksuele gezondheid. WEB.foundation voorziet met haar producten en projecten mensen van feitelijke informatie die altijd uitgaat van internationale mensen- en kinderrechten zoals deze in het IVRM en IVRK zijn vastgelegd. Zowel voor de ontwikkeling en verspreiding/implementatie van onze producten werkt WEB.foundation nauw samen met lokale partners die ervaren zijn binnen de (culturele) context waarin onze producten worden ontwikkeld en toegepast.