SPEEL voor je leven

WEB.foundation stopt ermee – My Jorley en YOLO.game gaan door

Speel voor je leven! Dat was de oprichtingsgedachte van stichting WEB.foundation. En sinds 2001 heeft de WEB.foundation waardevolle communicatie spellen, animaties en creatieve interventies ontwikkeld ter verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Afgelopen jaren is er overleg gevoerd over de toekomst van de WEB.foundation. Daaruit kwam naar voren dat een stichtingsstructuur niet noodzakelijk is om tot ontwikkeling van nieuwe producten te komen en dat de vorm van een social entrepreneur constructie  meer eigentijds is. Afgelopen jaar is tijdens de bestuursvergadering van 22 januari het besluit genomen om de WEB.foundation op te heffen, wat is geeffectueerd per 1 januari 2019. Hierbij sluiten de activiteiten van de WEB.foundation. Twee belangrijke producten van WEB.foundation; de spellen My Jorley en YOLO worden voortgezet en wij verwijzen u graag door naar de websites:

www.myjorley.com
www.yologame.nl

We danken iedereen: de bedenkers, de vele makers en gebruikers en al diegenen die een bijdrage, goede adviezen, begeleiding en/of betrokkenheid hebben geleverd aan de ontwikkeling van de vele spellen, animaties, trainingsfilms, symposia, algemene ondersteuning etc. etc. Het was een bijzondere tijd.
Bestuur Stichting WEB.Foundation

Achtergrond
WEB.foundation werd opgericht in 2001 door Marleen Engbersen en Karin van Paassen. Zij ontwikkelden in al die jaren, in nauwe samenwerking met vele anderen, voorlichting spellen, animaties, films & trainingen. Al deze producten werden ingezet om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen te verbeteren. De visie van WEB.foundation bestaat uit een wereld waarin seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) gewaarborgd zijn voor iedereen en in het bijzonder voor jonge mensen. De WEB.foundation realiseerde dit op een innovatieve en creatieve wijze door mensen instrumenten in handen te geven en hen te trainen waardoor zij zèlf hun situatie kunnen veranderen en verbeteren!

Voorbeelden van de door hen ontwikkelde producten zijn: LOVE.check, FAMILY.matters en het STOP.ebola spel. Dit zijn memoryspellen bestaande uit beeldmateriaal dat speciaal is toegesneden op de lokale cultuur. De animatie ‘The Story of BOBO’ werd ingezet voor uitleg over HIV en de werking van HIV medicatie. Naast het ontwikkelen van spellen, animaties en filmprojecten, organiseerde de WEB.foundation ook symposia; Culture Cures & Kills. Sinds 2001 zijn ruim 80.000 spellen (hard copies), animaties en trainingsfilms verspreid in landen in Azië en Afrika, maar ook in Nederland, Suriname, Oost-Europa en Rusland.

De ervaringen met de producten van WEB.foundation waren altijd bijzonder positief. De producten worden ervaren als sterk in hun eenvoud en met een grote mate van effectiviteit en een goede ‘toon’.

Bij het ontwikkelen van de vele producten werkte WEB.foundation nauw samen met lokale adviseurs zoals antropologen, seksuologen, designers en fotografen en vele projectpartners uit de internationale ontwikkelingsorganisaties als Cordaid, UNICEF, ICCO, PLAN, Path, Glaxo Smith Kline, Virgin Unite, the charity arm of Sir Richard Branson en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met veel liefde, betrokkenheid en inzet van velen zijn creatieve en relevante spellen en films gemaakt met grote impact voor de doelgroepen waarvoor ze bedoeld waren. Edutainment staat nog in de kinderschoenen en er lijken volop kansen voor My Jorley en YOLO om een verschil te maken.
www.myjorley.com
www.yologame.nl

WEB.foundation ontwikkelt spellen, animaties, films en trainingen over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Onze methodieken en producten zijn educatief en zetten aan tot onderlinge gesprekken over seksualiteit en seksuele gezondheid. Hierdoor leren jongeren spelenderwijs praten over deze onderwerpen. WEB.foundation vindt het belangrijk?dat kinderen en jong volwassenen toegang hebben tot correcte informatie en?leren communiceren over seksualiteit, ook voordat ze zelf seksueel actief worden.


Met haar spellen, animaties en filmprojecten geeft WEB.foundation mensen zelf instrumenten in handen die bijdragen aan?hun seksuele gezondheid.

Lees meer over ons >

NIEUW My Jorley game

my_jorley_gameIn 2016 heeft WEB.foundation in samenwerking met Leti Arts (Accra, Ghana) het eerste hoofdstuk en demo voor de game My Jorley ontwikkelt. In deze geanimeerde smartphone?game worden Ghanese jongeren uitgedaagd om te oefenen met verschillende keuzes rondom seksuele gezondheid en tot het volbrengen van spannende challenges.

Download My Jorley nu gratis via Google Playstore!

Lees verder >

wf_steunwf_my_jorley

facebook_wf_400px

1 year ago

Hey! Hey! No delay. Go out and play 🙂

Did you already play our online game? Let us know what did ... See more