Steun de WEB.foundation

Hoe kunt u WEB.foundation steunen?
Door geld te doneren zorgt u ervoor dat er meer spellen en animaties kunnen worden ontwikkeld. Het geld is nodig voor de ontwikkeling van scenario?s, voor fotografie, vormgeving, drukkosten en distributie. De WEB.foundation werkt projectmatig en wordt niet structureel financieel ondersteund. De Stichting is afhankelijk van subsidies, donaties en giften.
U kunt uw donatie overmaken naar: IBAN: NL71INGB0009314137 t.n.v. WEB.foundation, Groenekan. Onder vermelding van donatie.

ANBI
De belastingdienst heeft de WEB.foundation de ANBI status toegekend.
Dat wil zeggen dat schenkingen aan de stichting onder bepaalde voorwaarden kunnen worden beschouwd als een aftrekbare gift.
Wilt u kiezen voor een zogenaamde lijfrente of testamentaire beschikking, dan kunt u daarover meer informatie krijgen bij ieder willekeurig notariskantoor.

? ANBI voorwaarden 2014
Bestellen

? Engels/Franstalige cd ?The Story of Bobo? met de twee animaties ?Be HIV free? en ?Be AWARE, take CARE?. Stuur een e-mail naar info@webfoundation.nl. U ontvangt een nota en zodra het geld is overgemaakt ontvangt u de cd-rom(s). Prijs per cd-rom ? 7,50 ex. verzendkosten.

? LOVE.check (zuidelijk Afrika). Stuur een e-mail naar info@webfoundation.nl. U ontvangt een nota en zodra het geld is overgemaakt sturen wij u het spel(len). Prijs per spel ?15,00 ex. verzendkosten. Andere spellen zijn niet meer verkrijgbaar.

Wie ondersteunde de WEB.foundation?
De onderstaande organisaties hebben de WEB.foundation de afgelopen jaren ??n of meerdere keren in geld of diensten ondersteund.

2twintig
Abbott B.V.
Aids Fonds
Alphawood Foundation
Cordaid
Fleur Groenendijk Foundation
Gemeente Rotterdam
Glaxo Smith Kline
ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
MYDROPZ, webservices & design
NCDO
Novib
PLAN Nederland
Ploum Lodder Princen
Rotary Rotterdam Nieuwe Dag
Rotary Pretoria Silverton Zuid Afrika
Rotary Rhoon-Barendrecht, Stichting Community Service
Sappi
Schaefer ITM Ltd.
SKaN-fonds
Stichting Casterenshoeve
Telfort
Unicef
Virgin Unite, The Charity Arm of Sir Richard Branson?s Virgin Group
Wheldon Groups